Friday Apr 24 2020

projekt eTwinning z Portugalią Let's get physical

panasewicza.sp45@gmail.com, Bytom 41-902, Poland Aneta Panasewicz projekt eTwinning Let's get physical
  • Gdzie Bytom,
    Poland
  • Początek wydarzenia

W kwietniu 2020 roku nasza szkoła rozpoczęła projekt e Twinning Let’s get physical we współpracy ze szkołą z Portugalii Agrupamento de Escolas de Almeirim, Portugalia. Projekt potrwa do czerwca 2020 roku. CELE PROJEKTU: OGÓLNE CELE PROJEKTU: Projekt ma wymiar społeczny i środowiskowy. Zdrowie w czasie pandemii. Celem tego projektu jest pokazanie jakie ogromne znaczenie dla zdrowia ma nasza kondycja fizyczna i psychiczna. Nie na darmo mówimy „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi zaczniemy jeszcze bardziej doceniać walory aktywności, zdrowej diety i odpoczynku. Jakość naszego życia zależy tylko od nas. Dzisiaj, w obliczu epidemii, jest nam szczególnie trudno zachować nasze ciała i umysły w pełnym zdrowiu. Każdy z nas ma swoje receptury, które mu w tym pomagają. My chcemy je poznać i podzielić się nimi z CAŁĄ SPOŁECZNOŚCIĄ SZKOLNĄ. Zobaczymy też jak z problemem izolacji podczas pandemii radzą sobie uczniowie z Portugalii. To odpowiedni czas, aby zadbać o dobre samopoczucie. Do projektu ZAPROSILIŚMY CHĘTNYCH UCZNIÓW klas szóstych. Szkolnymi koordynatorami projektu zostały pani Aneta Panasewicz , pani Marzena Rogozińskiej i pani Patrycja Wasilewska - Moczyróg. Postanowiliśmy nie marnować czasu „ Let’s get physical”. SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU:  Poznawanie zdrowych nawyków żywieniowych.  Zasady higieny osobistej w celu zbiorowego dobra.  Rozwijanie poczucia indywidualnej odpowiedzialności w promowaniu zdrowego stylu życia.  Czynniki identyfikujące sytuacje korzystne dla zdrowia.  Integralność fizyczna i psychiczna.  Zapobieganie ryzykownym sytuacjom.  Zmiana ryzykownych nawyków.  Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Rozpoznawanie środowiska naturalnego, jako uniwersalnego dziedzictwa, za które odpowiedzialność ponoszą wszyscy jego użytkownicy. STRATEGIE:  Przedstawienie życia w czasie pandemii i izolacji społecznej.  Aktywne uczestniczenie w zajęciach WF zgodnie z podanymi instrukcjami.  Wspólna praca w celu stworzenia prezentacji cyfrowej.  Prezentowanie swojej pracy szerokiej grupie społecznej. PLAN DZIAŁANIA I JEGO REALIZACJA: Nasze działania zostały dokładnie przemyślane i zaplanowane. 1. Nawiązanie współpracy ze szkołą z Portugalii Agrupamento de Escolas de Almeirim, Portugalia. 2. Ustalenie zasad współpracy. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas pracy e sieci. 3. Zaprosiliśmy chętnych uczniów do projektu. Ogłosiliśmy nabór do projektu na szkolnej stronie Facebooka i na naszym dzienniku elektronicznym Librus. Chętni uczniowie zostali zarejestrowani do projektu. 4. Poznawanie przyjaciół z partnerskiej szkoły i prezentowanie siebie. Umieszczenie prezentacji na wspólnym projektowym tablecie. # Activity 1 Poland https://view.genial.ly/5eb1ab82a8079b0d8e50fbd6/interactive-image-meet-and-greet https://view.genial.ly/5eb1ab82a8079b0d8e50fbd6/interactive-image-meet-and-greet # Activity 1 Portugal https://view.genial.ly/5eb1b02406dde00d3f42c4ff/interactive-image-portugal 5. Przedstawiliśmy naszą szkołę przyjaciołom z Portugalii. our town Bytom https://drive.google.com/open?id=1bz5qlFNs452B-Y_uf0IxGz1GcLe5gj6W our school https://drive.google.com/open?id=1S1OtLO2jAP5_Z3iBD6rgbqlocmnMuGfk 6. Szkoła z Portugalii przesłała film prezentujący ich miejsce zamieszkania. Almeirim https://youtu.be/r3VY0PQEiEA 7. Realizacja zadania: Moim bogactwem jest moje zdrowie. Uczniowie wybrali dla siebie temat, który chcieliby zaprezentować, w dalszym etapie projektu. A – Najlepszym lekarzem jest odpowiednie żywienie. B - Ćwiczenia fizyczne są najlepszym lekarstwem dla ciała. C – W 70 procentach jestem zbudowany z wody. Wszyscy członkowie projektu przesłali swoje propozycje do koordynatora, który zebrał je w jedną prezentację. D – Sen jest najlepszym doradcą. E – Czyste ręce, to czyste sumienie. F – Liczy się tez to, co mam w środku. 8. Do tematu Moim bogactwem jest moje zdrowie uczniowie przesłali zdjęcia prezentujące ich codzienne rutynowe czynności. Zdjęcia zostały umieszczone w Materiałach projektu. 9. Prezentacja lekcji wychowania fizycznego przez naszych uczestników. 10. W kolejnym etapie uczniowie zaprezentowali swoje multimedialne prace na zasugerowane w projekcie tematy (punkt 4). Prezentacje zostały umieszczone na padlecie projektu. 11. Ewaluacja i podsumowanie projektu.