Friday Sep 25 2015

chodzmy prawidlowo

al lipowa 18, rzeplin 55-200, Poland marek debski szkola podstawowa w rzeplinie
  • Gdzie rzeplin,
    Poland
  • Początek wydarzenia

Zajecia propagujące prawidlowa technikę nordic walking. Wśród dzieci szkolnej i miejskiej społeczności. Odbędą sie warsztaty z instruktorem i zajecia treningowe.