Saturday Jun 02 2018

DLA RODZINY ,,OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA NA ZDROWO I SPORTOWO- BYĆ, A NIE MIEĆ''

UL.PRZODÓWNIKÓW PRACY, Kędzierzyn-Koźle 47-223, Poland IZABELA IWANEJKO ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJKICH NR 5
  • Gdzie Kędzierzyn-Koźle,
    Poland
  • Początek wydarzenia
    9.00

DLA RODZINY- EVENT RODZINNY Jest to EVENT, którego zadaniem jest integrowanie rodziców, całych rodzin ze swoimi dziećmi, zaspokojenie potrzeby emocjonalnego związku z rodziną, wdrażanie do aktywnego wypoczynku przez ruch, podniesienie wiary we własne siły, ukazanie wielkiej siły, jaką jest integracja, gdzie każdy uczy się od każdego, gdzie indywidualizm jednostek to wielkie JA, gdzie wspólnota to MY, gdzie głównym hasłem jest BYĆ a nie mieć. 9.00- ZBIÓRKA PRZY ULICY PRZODOWNIÓW PRACY W KĘDZIERZYNIE KOŹLU 9.00-10.00- PRZEJAZD NA ROWERACH WRAZ Z INSTRUKTORAMI TURYSTYKI ROWEROWEJ DO NADLEŚNICTWA KĘDZIERZYN KOŹLE 10.15-11.15- PRZEJŚCIE ŚCIEŻKĄ DYDAKTYCZNĄ W NADLEŚNICTWIE KĘDZIERZYN KOŹLE 11.15-12.00- PRZEJAZD NA ROWERACH DO STAMPNICY 12.00- 14.00- GRY I ZABAWY SPORTOWE, ROZGRYWKI RODZINNE 14.00-15.30- OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK 15.30- 16.30- PRZEJAZD NA ROWERACH DO MIEJSCA ZBIÓRKI CEL IMPREZY: - Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu z rodzinną - Kształtowanie nawyku spędzania aktywnie czasu wolnego - Popularyzowanie rekreacyjnych form ruchowych - Zachęcanie do zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej i intelektualnej - Wdrażanie zasady "fair play" w rywalizacji sportowej - Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego współodpowiedzialności - Rozwijanie zainteresowań, umiejętności i uzdolnień adekwatnych do możliwości dzieci