Saturday May 11 2019

Konferencja międzynarodowa: Zarządzanie klubem sportowym w środowisku lokalnym

ul. Jachowicza 59, Płock 09-402, Poland IRSiE Warszawa Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji
  • Gdzie Płock,
    Poland
  • Początek wydarzenia
    10.00

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z zarządzaniem klubem sportowym w środowisku lokalnym. Intencją jest pokazanie klubu sportowego, jako ważnej składowej lokalnej przestrzeni społecznej, która może wpływać na jej wielokierunkowy rozwój - społeczny i ekonomiczny. Istotnym czynnikiem funkcjonowania klubu w warunkach lokalnych są jego relacje z otoczeniem: gospodarczym, społecznym, samorządowym etc. Wynikiem tych kontaktów formalnych i nieformalnych, współpracy na różnych poziomach czy zaangażowania w życie klubu różnych podmiotów, jest możliwość rozwoju klubu, jako miejsca ogniskującego aktywność społeczności lokalnej w osiąganiu określonych celów. Takie ujęcie zagadnienia sprawia, że klub staje się istotnym czynnikiem budowania tożsamości lokalnej, wynikającej z dumy mieszkańców, satysfakcji zawodników i kibiców z osiąganych wyników oraz identyfikacji z barwami i godłem klubu, kojarzonym jako wartość i własności społeczności lokalnej. Podczas konferencji promowana będzie aktywność fizyczna oraz postawy prozdrowotne i antydopingowe. W konferencji wezmą udział zaproszeni goście z Polski, Włoch, Cypru i Węgier.