KOORDYNATOR WYDARZENIA W POLSCE

ORGANIZATOR WYDARZENIA MIĘDZYNARODOWEGO

  • International Sport and Culture Association

    ISCA to demokratyczne, pozarządowe stowarzyszenie patronackie typu non-profit zrzeszające 103 europejskie organizacje członkowskie i 260 organizacji członkowskich na całym świecie, które promują aktywność fizyczną, włączenie społeczne poprzez sport, zdrowy styl życia i sport amatorski ogółem. Organizacja powstała w 1995 roku i kieruje się wizją „Świata aktywnych fizycznie obywateli w tętniących życiem społeczeństwach obywatelskich”.

Financial partners

  • European Union

    The MOVE Week 2014 is supported by the European Union in the framework of the Erasmus+ Sport Support for Not-for-profit European Sport Events. Find out more about the Erasmus+ Sport programme here.